NFO.SK

NFO.SK

Po?akovanie kamarátom

spyros | 31-05-2007 | počet komentárov (1)
tagy: Poznámky| Privát| Spolo?nosť

Najlepšie by bolo za?ať novelou na tému ako zohnať investície na rekonštrukcie mojej chaty živiteľky a srandi?ky na tému predstavebné hmýrenie. Napokon sa rekonštrukcia rozbehla za?iatkom apríla. Prvá etapa má kon?iť práve teraz, chvalabohu práve úspešne finišujem.

Od za?iatku som vedel, že prichádza peklo. Pomáhala mi hlavne rodina na ?ele s fotríkom, ktorý má od mladosti veľmi nepríjemnú chybu. Nau?il sa vstávať do práce okolo štvrtej ráno a túto “vlastnosť” používa aj na druhých. V praxi to znamená práca od nevidím do nevidím. Okrem toho postíhal i jednania so všakovakými podnikateľskými subjektami z okolia, ?ím som zase oddialil svoje pred?asné ošedivenie. Okolo obeda vždy prišla a stále prichádza Yf?a s obedíkom a pomáha nám do pol šiestej. Potom odchádza domov obriadiť synátora a my sa s fotrom do ve?era ešte motáme po stavbe.

Ale toto peklo sa pomaly kon?í aj v?aka kamarátom. Za?iatkom mája mi za?ína byť jasné, že roboty je po k****… ?as sa kráti… kríza? Ani nie, lebo mi pomohli kamaráti z horoklubu.

Chcel by som verejne po?akovať kamarátom za pomoc.

Rigimu, ktorý prišiel pomôcť do hodiny od telefonátu. Samozrejme Sveťovi, ktorý mi vyše týždňa pomáhal pri odpratávaní bordelu po starej streche a x iných ?inností. Objavil som v ňom vlastnosť, ktorou ja nikdy oplývať nebudem a to je pedantnosť. Pri dokon?ovacích prácach na nezaplatenie. Rosťovi a Radke, ktorí pred?asne ukon?ili lezenie na Rysoch, aby pomohli. Síce veľa ?asu strávili muchľovaním, no popritom stihla Radka natrieť gro dosiek na vonkajší obklad. Rostík objavil nové predmety ako lopata, fúrik (kole?ka), vŕta?ka a dokonca ich aj používal. Tiež zistil, nie na vlastnej koži :-), ako sa dá opiť až na mol a následne použiť zbíja?ku na udržanie stability, ale to je už o inom. Ozval sa aj Miro Komora a posledné dva dni pribíjal vonkajší obklad so Sveťom.

Rekonštrukcia
Rekonštrukcia

Nemám slov. No… možno by som si poži?al slová Michaela Jacksona, ktoré hovorí deťom pred spaním: “I love you! All of you, peace!”

KomentáreJedna odpoveď v príspevku “Po?akovanie kamarátom”

  1. Manfred on 01-06-2007 8:12

    No to som zvedavý na zmeny. :)

Zanechajte komentár