ManHimself holds a Poetic evening : NFO.SK

NFO.SK

ManHimself holds a Poetic evening

manhimself | 25-01-2008 | počet komentárov (0)
tagy: Literatúra| Marcel Lacko Film| Spolo?nosť

“Láska, povieš – milujem ťa. Potom sa staneš
Kúskom slne?ného svetla na stene,
Teplom, ?o mizne o piatej,
Modelom nazna?eným v peknom kameni,
Myšlienkou, latinskou bazilikou,
So šibalskými bájkami odpadávajúcimi z kupoly.

Ty: si oblak, ?o nikdy nepomenujem,
Jazyk, aký sa nikdy nenau?ím, zápas,
Čo ani nezmeškám, ani celkom nezískam;
Ilúzia ?alšieho sveta nad
Sveta pod, mimo sveta v.
Škúlim, žmurkám – ale ešte stále ťa vidím, láska.“

Poetic evening
11.1. 2008 19:00 – ?ajovňa amana Alžbetina 55
poetické ?ítanie z listu o láske

Poetic evening
Najlepšie je nepoznať:
šialenstvo túžby môže skaziť aj kameň

Marcel, Ivka.

Poetic evening
Naťahuje sa
spôsobom akým huby
zaplavujú lúku

Marcel Lacko, Katarína Mrvová a Ivka.

Poetic evening
Stáva sa vä?šou,
nezastaviteľnou,
šťavnatou –

ManHimself, Juraj Kuchár.

Poetic evening
ak to dovolíme
Len neznalí sú v bezpe?í
a dokonca aj oni žiadajú

ManHimself, Jaro Koco, aj ManHimself in the Slovak Paradise National Park; Katka, Kysly, aj ManHimself on tour with his film; Ronnie, Robo a Kuchár.

Poetic evening
ob?as, aby im
vypichli o?i
a odhodili ich

Marcel Lacko, Jaro Koco.

Poetic evening
Ako živiny vtekajú do ich žíl, nepo?ujeme
Ni?, s neodbytnou intonáciou, si nazna?ujú každá,

Marcel Lacko, Ronald Tondra.

Poetic evening
Každej: dýcham, vz?aľujem sa, som v núdzi.
Som v núdzi. Planktón, každá molekula

ManHimself, Radovan Tozser, aj ManHimself in the Slovak Paradise National Park.

Poetic evening
Vody a vzduchu je dotknutá
Nadutím a opadnutím ich nálad.
Marcel Lacko, Jiří Karlík, aj Zrkadlo on big screen (premiere)

Poetic evening
Zvoľna sa pasú na špi?ke kopcov, pomaly
Putujú domov k ich ?alšiemu západu slnka –

ManHimself, Jaro Koco, Katka a Ivka.

Poetic evening
Jemne dychtivé, vypúšťajú kvapky mlieka
Do monumentálneho snehu.

Marcel, Monika.

Poetic evening
Hne? je tma. Miesto zvonov, hluk
Ulice a puknutie zlata.

ManHimself, Róbert „Edgar“ Egreši.

Poetic evening
a tam to bolo kde
sme videli dvojitú dúhu
jednu v ?alšej

ManHimself, Katka.

Poetic evening
tak dlho ako existujú
kvapô?ky vody a slne?né lú?e a o?i
aby sme ich vnímali dovtedy budú optické

Marcel, Jaro Koco.

Poetic evening
úkazy tak nepochopiteľne úžasné
a ni? nebude musieť byť zbyto?né

Marcel Lacko, Katarína.

KomentáreZanechajte komentár